Bedrijven Carousel is een nieuw initiatief van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Waar staat ‘hub’ voor? Hub is geen afkorting maar komt uit de ICT en staat voor een centraal knooppunt in een netwerk. En dat is precies wat wij zijn: een centraal punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen.
 • Vragen vanuit de praktijk om inzet van onze leerlingen en studenten.

 • Aanbod vanuit opleidingen om leerlingen en studenten te laten meedenken en meewerken in diverse projecten.

Wat is het?

Iedere jongere krijgt de ondersteuning op maat die nodig is om een opleiding te volgen, een traject naar werk te volgen of werk te behouden. In samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid – ontwikkelen we een hybride leeromgeving en onderwijsprogramma voor (kwetsbare) jongeren die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs door:

 • Te zorgen voor ‘inclusief onderwijs’ voor iedereen
 • Rechtvaardige en kwalitatieve mogelijkheden voor levenslang leren te bevorderen
 • Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren.
 • Te zorgen voor volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

Welke willen we realiseren?

 • Een ontwikkeld/vormgegeven innovatieve en hybride leeromgeving en onderwijsprogramma voor jongeren.
 • Te gebruiken door onderwijsinstelling, gemeente, bedrijf en instelling.
 • Persoonlijk digitaal portfolio CV. Positieve ervaringen, levendig in beeld brengen;
 • Verkleining van de arbeidsmarkt discrepanties door betere aansluiting van vraag en aanbod.
 • Jongeren bieden we werkelijk beeld bij (nieuwe) opleidingskansen en meer zicht op een arbeidsplaats.
 • Passende invulling van de vraag naar arbeidskrachten bij betrokken ondernemers door het invullen van langdurig openstaande vacatures;
 • Een ontwikkelde blauwdruk die na afloop van de projectperiode gebruikt kan worden door derden partijen (waaronder andere gemeenten) om ook het ontwikkelde traject in te zetten.
 • Concreet aanpakken Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid 2022-2024 vanuit de triple helix VeluwezOOOm gemeente Rheden.