Het Ondernemershuis is één van de projecten van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Ondernemershuis in het kort:

  • Een initiatief voor overweg ers, starters en doorstarters die net als de gevestigde ondernemers zich graag laten inspireren, begeleiden en/of adviseren.

  • Het verbinden van betrokken partijen en het initiëren en participeren in projecten.

  • Het versterkt het ondernemersklimaat in de regio VeluwezOOOm.

Wat is het?

Ondernemershuis VeluwezOOOm: ‘de plek’ waar ontmoeting en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, de overheid en vrijwilligersorganisaties centraal staat. De plek waarvoor alle partijen met regelmaat interessante workshops worden georganiseerd en waar we gastsprekers uitgenodigen hun verhaal te delen.

Om in gemeente Rheden ondernemerschap en economische ontwikkeling te stimuleren in een inspirerende omgeving. Ondernemershuis VeluwezOOOm in het gebouw ATlab is de plek waar partijen elkaar gaan vinden, aanvullen en uitdagen om zo de prachtig ondernemende gemeente Rheden te versterken.

Samenwerken in de ondernemende gemeente Rheden zorg voor een wezenlijke bijdrage aan een meer vitale economie.

Ondernemershuis VeluwezOOOmLocatie ATlab, Gruttostraat 1, 6883 CN Velp

De aanleiding

ORDS heeft gezorgt voor de introductie van de ZZP visie bij Astrum College. De vrijwilligheid van nieuw initiatief vraagt best wat tijd naast het ondernemerschap en bemoeilijkt daardoor een actieve deelname in organisatie en uitvoering. Er zijn dan simpelweg geen uren voor.

Overvragen van ondernemers is geen optie. Vooral zuinig zijn op de betrokkenheid van deze ondernemers is van het grootste belang. De kracht van ondernemers betrokkenheid bij de ORDS komt door de oprichting van commissies. Dit geeft focus.

Het gemeentehuis van gemeente Rheden is fysiek in de sloop. Momenteel zal er van nevenlocaties gebruik worden gemaakt. Doordat de kans op een recensie erg groot is op dit moment, is dit voor werkgelegenheid van directe invloed. Gemeente Rheden ziet het aandeel zzp (meer dan 1000) aanzienlijk de overhand nemen en zijn zich ervan bewust dat in deze tijd de ondersteuning van zzp érs van het grootste belang is. Een leven lang ontwikkelen om de werkgelegenheid te ondersteunen is zeer gewenst.

Het stelt ons in staat van oud werk naar nieuw werk mogelijk te maken door bij- en omscholing.

Het Astrum College is een mbo onderwijsinstelling en ziet gemeenschappelijke problemen oplossen rond projecten, opdrachten, vraagstukken of evenementen als basis voor een leven lang ontwikkelen. Samen leren op basis van gelijkwaardigheid. Om het initiatief ondernemershuis met activiteiten kracht bij te zetten vanuit onderwijs is er een inspirerende ruimte beschikbaar op de donderdag.

Het Ondernemershuis versterkt het ondernemersklimaat in de regio VeluwezOOOm. Dit doen we door het begeleiden en adviseren van startende en gevestigde ondernemers, het verbinden van betrokken partijen en het initiëren en participeren in projecten.

Verder is het ondernemershuis:

  • een inspirerende (net)werklocatie in AT-LAB van het Astrum College. Waar de deur voor iedere ondernemer op donderdag van 9:00 uur tot 21:00 uur wijd open staat;

  • laagdrempelig en kent een professioneel begeleidingsaanbod voor overweg ers, starters en doorstarters en de gevestigde kleine MKB ondernemers

  • verleent adequate ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer;

  • participeert in projecten die het ondernemersklimaat versterken.

  • Intervisie vanuit het Ondernemershuis VeluwezOOOm.

Doel van intervisie in een groep is elkaar verder te brengen in het ondernemerschap. Intervisie is een middel om van elkaar te leren op basis van de praktijk van de dagelijkse werksituatie.