Overheid

Gemeente Rheden voert regelmatig gesprekken met lokale partners, ondernemers en onderwijspartners, over de ontwikkelingen en doelstellingen. In de gesprekken met ondernemers kwam telkens opnieuw naar voren dat ondernemers de vraag hebben naar geschikt personeel. Uit ervaringen van zowel consulenten bij de gemeente als de ondernemers, bleek dat de kwetsbare inwoners nog onvoldoende beschikken over basis vaardigheden en hierdoor (nog) niet geschikt zijn.