Bedrijven Carousel

Bedrijven Carousel is een nieuw initiatief van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Waar staat ‘hub’ voor? Hub is geen afkorting maar komt uit de ICT en staat voor een centraal knooppunt in een netwerk. En dat is precies wat wij zijn: een centraal punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen.
 • Vragen vanuit de praktijk om inzet van onze leerlingen en studenten.

 • Aanbod vanuit opleidingen om leerlingen en studenten te laten meedenken en meewerken in diverse projecten.

Wat is het?

Iedere jongere krijgt de ondersteuning op maat die nodig is om een opleiding te volgen, een traject naar werk te volgen of werk te behouden. In samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid – ontwikkelen we een hybride leeromgeving en onderwijsprogramma voor (kwetsbare) jongeren die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs door:

 • Te zorgen voor ‘inclusief onderwijs’ voor iedereen
 • Rechtvaardige en kwalitatieve mogelijkheden voor levenslang leren te bevorderen
 • Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei te stimuleren.
 • Te zorgen voor volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

Welke willen we realiseren?

 • Een ontwikkeld/vormgegeven innovatieve en hybride leeromgeving en onderwijsprogramma voor jongeren.
 • Te gebruiken door onderwijsinstelling, gemeente, bedrijf en instelling.
 • Persoonlijk digitaal portfolio CV. Positieve ervaringen, levendig in beeld brengen;
 • Verkleining van de arbeidsmarkt discrepanties door betere aansluiting van vraag en aanbod.
 • Jongeren bieden we werkelijk beeld bij (nieuwe) opleidingskansen en meer zicht op een arbeidsplaats.
 • Passende invulling van de vraag naar arbeidskrachten bij betrokken ondernemers door het invullen van langdurig openstaande vacatures;
 • Een ontwikkelde blauwdruk die na afloop van de projectperiode gebruikt kan worden door derden partijen (waaronder andere gemeenten) om ook het ontwikkelde traject in te zetten.
 • Concreet aanpakken Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid 2022-2024 vanuit de triple helix VeluwezOOOm gemeente Rheden.


Ondernemershuis

Het Ondernemershuis is één van de projecten van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Ondernemershuis in het kort:

 • Een initiatief voor overweg ers, starters en doorstarters die net als de gevestigde ondernemers zich graag laten inspireren, begeleiden en/of adviseren.

 • Het verbinden van betrokken partijen en het initiëren en participeren in projecten.

 • Het versterkt het ondernemersklimaat in de regio VeluwezOOOm.

Wat is het?

Ondernemershuis VeluwezOOOm: ‘de plek’ waar ontmoeting en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, de overheid en vrijwilligersorganisaties centraal staat. De plek waarvoor alle partijen met regelmaat interessante workshops worden georganiseerd en waar we gastsprekers uitgenodigen hun verhaal te delen.

Om in gemeente Rheden ondernemerschap en economische ontwikkeling te stimuleren in een inspirerende omgeving. Ondernemershuis VeluwezOOOm in het gebouw ATlab is de plek waar partijen elkaar gaan vinden, aanvullen en uitdagen om zo de prachtig ondernemende gemeente Rheden te versterken.

Samenwerken in de ondernemende gemeente Rheden zorg voor een wezenlijke bijdrage aan een meer vitale economie.

Ondernemershuis VeluwezOOOmLocatie ATlab, Gruttostraat 1, 6883 CN Velp

De aanleiding

ORDS heeft gezorgt voor de introductie van de ZZP visie bij Astrum College. De vrijwilligheid van nieuw initiatief vraagt best wat tijd naast het ondernemerschap en bemoeilijkt daardoor een actieve deelname in organisatie en uitvoering. Er zijn dan simpelweg geen uren voor.

Overvragen van ondernemers is geen optie. Vooral zuinig zijn op de betrokkenheid van deze ondernemers is van het grootste belang. De kracht van ondernemers betrokkenheid bij de ORDS komt door de oprichting van commissies. Dit geeft focus.

Het gemeentehuis van gemeente Rheden is fysiek in de sloop. Momenteel zal er van nevenlocaties gebruik worden gemaakt. Doordat de kans op een recensie erg groot is op dit moment, is dit voor werkgelegenheid van directe invloed. Gemeente Rheden ziet het aandeel zzp (meer dan 1000) aanzienlijk de overhand nemen en zijn zich ervan bewust dat in deze tijd de ondersteuning van zzp érs van het grootste belang is. Een leven lang ontwikkelen om de werkgelegenheid te ondersteunen is zeer gewenst.

Het stelt ons in staat van oud werk naar nieuw werk mogelijk te maken door bij- en omscholing.

Het Astrum College is een mbo onderwijsinstelling en ziet gemeenschappelijke problemen oplossen rond projecten, opdrachten, vraagstukken of evenementen als basis voor een leven lang ontwikkelen. Samen leren op basis van gelijkwaardigheid. Om het initiatief ondernemershuis met activiteiten kracht bij te zetten vanuit onderwijs is er een inspirerende ruimte beschikbaar op de donderdag.

Het Ondernemershuis versterkt het ondernemersklimaat in de regio VeluwezOOOm. Dit doen we door het begeleiden en adviseren van startende en gevestigde ondernemers, het verbinden van betrokken partijen en het initiëren en participeren in projecten.

Verder is het ondernemershuis:

 • een inspirerende (net)werklocatie in AT-LAB van het Astrum College. Waar de deur voor iedere ondernemer op donderdag van 9:00 uur tot 21:00 uur wijd open staat;

 • laagdrempelig en kent een professioneel begeleidingsaanbod voor overweg ers, starters en doorstarters en de gevestigde kleine MKB ondernemers

 • verleent adequate ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer;

 • participeert in projecten die het ondernemersklimaat versterken.

 • Intervisie vanuit het Ondernemershuis VeluwezOOOm.

Doel van intervisie in een groep is elkaar verder te brengen in het ondernemerschap. Intervisie is een middel om van elkaar te leren op basis van de praktijk van de dagelijkse werksituatie.


Talenthub

Talenthub is één van de projecten van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Waar staat ‘hub’ voor? Hub is geen afkorting maar komt uit de ICT en staat voor een centraal knooppunt in een netwerk. En dat is precies wat wij zijn: een centraal punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen.
 • Vragen vanuit de praktijk om inzet van onze leerlingen en studenten.

 • Aanbod vanuit opleidingen om leerlingen en studenten te laten meedenken en meewerken in diverse projecten.

Wat is het?

In een talenthub gaat het om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen rond projecten, opdrachten, vraagstukken of evenementen van VeluwezOOOm bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en gemeenten.

Aan de ene kant kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen en gemeente de ondersteuning of denkkracht zoeken van kennisinstellingen. Aan de andere kant blijkt dit juist een goed leerervaring voor leerlingen en studenten.

Leerlingen en studenten bedenken innovatieve oplossingen. De bedrijven, instellingen, verenigingen en gemeente die willen samenwerken met het onderwijs, kunnen terecht bij de Talenthub.

Aan de slag met vraagstukken uit de regio VeluwezOOOm. 


VeluwezOOOm Got Talent

VeluwezOOOm got Talent! is een succesvol project van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden.

Studenten en leerlingen hebben de ambitie initiatieven te vertalen naar “activiteiten in gang zetten” en “zaken doen”. Het hebben van een goed idee en bijdragen aan de oplossing staat hierbij centraal.

In VeluwezOOOm got talent maken we de stap van je ontwikkeling en laten dit zien in een tijdlijn. Van start tot het behaalde eindresultaat. Ook geven we in het programma veel aandacht aan het herkennen van de drijfveren. Hiervoor maken we gebruik van de RVO test en maken deze digitaal geschikt waarmee we ons digitaal platform verder uitbouwen.

Wat brengt het?

In “VeluweZOOOm got Talent haalt de deelnemende leerling en student het beste in zichzelf en bij anderen naar boven.

In het VeluwezOOOm got Talent programma maken de talenten kennis met een aantal zeer betrokken en bevlogen ondernemers, docenten en ambtenaren in de gemeente Rheden. Ervaringsdeskundigen vanuit ondernemend werknemerschap, maar ook excellente zzp ondernemers.

Gedreven om kennis over te dragen vanuit ouderparticipatie en/of bijzondere betrokkenheid bij deze jonge generatie talenten.
In het kader van talentontwikkeling op zoek naar leerlingen en studenten met een droom! Het hebben van een goed idee en bijdragen aan de oplossing staat hierbij centraal. Ze hebben de ambitie initiatieven te vertalen naar “activiteiten in gang zetten” en “zakendoen”.

De drie vormen

We richten ons op drie groepen leerlingen/studenten en spreken ze aan:

 1. Droom jij van een bedrijf?
 2. Droom jij om de wereld te verbeteren?
 3. Of heb je een ander goed idee?

Voor een indruk bekijk één van de twee video’s hieronder. (Of allebei, natuurlijk.)


info sessie 1

Info sessie 1

Informeer je goed voor je opstart met een eigen zaak!
Loop je met ideeën om voor je zelf te beginnen?
Kom naar de gratis info sessie op Maandag 30 september.
Start 19:00-20:00

Meld je aan voor de gratis info sessie

  Ondersteuning

  Ondersteuning

  Beste allemaal,

  Zoals beloofd hierbij nog het ondersteunende document van de pitch les.

  In de pitch les van gisteren heb je de belangrijkste aanzet al gegeven.

   

  De meest eenvoudig manier om om je A4 op te stellen door antwoord te geven op de gestelde vragen. Op de definitieve versie laat je de vragen weg. Jouw bedrijfslogo er boven plakken en klaar ben je!
  Natuurlijk kun je ook een uitgebreidere A4 variant inleveren met wat meer onderbouwing of daarnaast jouw Business Model Canvas of wat je zelf nog bedenkt!
  Bij een groot evenement als dit werken veel mensen met elkaar samen. We willen voor jullie een evenement bouwen waar je met plezier aan terug kunt denken en kunt stralen. De belangrijkste persoon voor dit succes ben jezelf! Graag maken we enkele afspraken om alles soepel te laten verlopen in de voorbereidingen.
  DEADLINE | A4
  Het inlevermoment sluit vandaag woensdag 12 juni om 00.00u!
  Gebruik hiervoor dit mailadres. Je krijg van mij dan de bevestiging voor volledig ontvangst met het woord “A4 AKKOORD” of “A4 AFGEKEURD”
  DEADLINE | Powerpoint 
  Het inlevermoment sluit vrijdag 14 juni om 00.00u!
  Gebruik hiervoor dit mailadres. Je krijgt van mij dan de bevestiging voor volledig ontvangt met het woord “PPT AKKOORD” of “PPT AFGEKEURD”.
  DEADLINE | Gasten
  Het inlevermoment sluit vrijdag 14 juni om 00.00u!
  Je krijgt de mogelijkheid om op dit bijzondere moment 2 tot max. 5 gasten uit te nodigen. Je familie/kennissen/docenten/netwerk….Maak vooral gebruik van deze gelegenheid. Ik plaats de namen op de gastenlijst voor de Gemeente Rheden i.v.m. beveiliging en catering. Gebruik hiervoor dit mailadres of mijn App adres. Je krijgt van mij dan de bevestiging voor volledig ontvangst met het woord “GAST AKKOORD”
  Succes met de laatste loodjes maar vooral veel plezier in de aanloop van jouw Dragons’ Den slotevenement.
  Dit is jouw moment, PAK JE PODIUM!


  Aanmelden

  Start-ups

  Een leven lang ontwikkelen.

  Door binnen dit project een hybride leeromgeving te ontwikkelen, een systeem waar de deelnemer eigenaar van is, is er inzicht in de verworven competenties en capaciteiten. De deelnemer ontwikkeld een portfolio van werkervaring in combinatie met onderwijs. De ondernemer heeft inzicht waardoor er een betere match gemaakt kan worden.

  Meld je aan voor een van de 4 startups mogelijkheden

   Ben je al lid? janee   Start-ups

   Start-ups

   Een leven lang ontwikkelen.

   Door binnen dit project een hybride leeromgeving te ontwikkelen, een systeem waar de deelnemer eigenaar van is, is er inzicht in de verworven competenties en capaciteiten. De deelnemer ontwikkeld een portfolio van werkervaring in combinatie met onderwijs. De ondernemer heeft inzicht waardoor er een betere match gemaakt kan worden.

   • Is voor mezelf beginnen wat voor mij?
    • Informatiebijeenkomst voor mensen die zich oriënteren voor zichzelf te beginnen
    • Op maandag van 19.00u tot 20.00u of zaterdag van 10.00u tot 11.00u
    • Gratis toegang!

   - Hier Aanmelden

   • Ik overweeg voor mezelf te beginnen. Waar krijg ik allemaal mee te maken?
    • In de 5 mini-modules Ondernemer, Marketing, In- en Verkoop, Financieel en Recht ga je ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een bedrijf.
    • Op dinsdag van 19.00u tot 20.30u of zaterdag van 10.00 tot 11.30u
    • Per module 10,- euro of 40,- voor alle 5 modules
    • Afronding met Bewijs van deelname.

   - Hier Aanmelden

   • Ik ga voor mezelf beginnen met een ondernemingsplan!
    • In de 10 werksessies met een trainer en gastsprekers maak je van jouw bedrijfsidee het ondernemersplan!
    • 5 inspiratiesessies door ondernemer of vakexpert als ervaringsdeskundige
    • 5 werksessies je ondernemingsplan vormen onder begeleiding van een trainer
    • Online elektronische portfolio omgeving
    • Op dinsdagen van 19.00u tot 22.00u of 10 zaterdagen van 9.00u tot 12.00u
    • Afronding met Certificaat als SDG Entrepreneur VeluwezOOOm
    • Kosten: SDG Entrepreneur VeluwezOOOm zijn 250,00 euro

   - Hier Aanmelden

   • Ik wil persoonlijke effectiviteit!
    • Intervisie met meerdere deelnemers in een groep
    • 2 uur per sessie
    • Sessie per kwartaal
    • Datum en tijd in overleg met deelnemersgroep
    • Kosten: per deelnemer 80 euro per jaar

   - Hier Aanmelden


   Hackathons

   Hackathons

   Een leven lang ontwikkelen.

   Door binnen dit project een hybride leeromgeving te ontwikkelen, een systeem waar de deelnemer eigenaar van is, is er inzicht in de verworven competenties en capaciteiten. De deelnemer ontwikkeld een portfolio van werkervaring in combinatie met onderwijs. De ondernemer heeft inzicht waardoor er een betere match gemaakt kan worden.